Termeni şi condiţii :

 

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.mirceachira.ro implică acceptarea Conditiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.


www.mirceachira.ro este administrat de BELLA PROMOTION SRL cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 20, jud. Alba, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J1/612/2011, CUI 29035295.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii precum şi orice modificări site-ului www.mirceachira.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteţi citii întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Clienţii pot comanda produse de pe www.mirceachira.ro  fie online, fie prin e-mail sau  telefon. Comanda se consideră valabilă numai după ce i se confirmă Clientului prin e-mail/telefon posibilitatea onorării acesteia.


Clientul poate anula comanda prin e-mail in aceeaşi zi in care a fost plasată prin email. Comanda nu mai poate fi anulată după ce a fost primită prin email confirmarea livrării coletului.


Denunţarea unilaterală a comenzii se poate face de către client dacă www.mirceachira.ro întârzie livrarea, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, cu maxim 7 zile lucrătoare peste termenul specificat în confirmarea comenzii. Denunţarea unilaterală trebuie formulată în scris şi expediată cu confirmare de primire sau prin e-mail confirmat, mai devreme de momentul intrării în posesia produsului/serviciilor comandate. În acest caz, dacă plata s-a efectuat deja de către client, acestuia i se vor returna banii, în maxim 30 de zile din momentul primirii produsului/serviciilor neacceptate de către client, conform opţiunii de plată specificată în formularul de comandă.


Modalităţi de plată

Plata produsului/serviciilor comandate se poate efectua:


b) plata prin OP/depunere in cont.


c) ramburs la primirea comenzii.


În situaţia în care plata nu se efectuează de către client, comanda va fi considerată anulată şi nu va mai fi onorată. În cazul acesta, furnizorul  va avea dreptul de a solicita plata de despăgubiri şi/sau va putea refuza onorarea altor solicitări de comenzi ale clientului respectiv.


Returnarea produselor

Dorinţa noastră este să fiţi pe deplin mulţumiţi atunci când cumpăraţi produse de pe mirceachira.ro.


www.mirceachira.ro va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, ceea ce conferă cumpărătorului (numai în condiţiile actului normativ menţionat) dreptul ca în termen de 10 zile lucrătoare  de la primirea produselor cumpărate, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv, să returneze produsele cumpărate.


Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în ambalajul original şi doar dacă acestea nu au suferit deteriorări, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală formulată în scris (document semnat de cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) contravaloarea comenzii. Furnizorul  are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile clientului au fost cu rea-voinţă să solicite acestuia daune interese, in condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, mirceachira.ro îşi rezervă dreptul de a refuza ulterior onorarea altor comenzi ale clientului.


Dreptul de autor

Conţinutul site-ului www.mirceachira.ro este proprietatea mirceachira.ro, fiind aparat de Legea dreptului de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Pe aceste considerente este absolut interzisă utilizarea acestor elemente fără acordul scris al mirceachira.ro.


Accesul online al clientilor

Mirceachira.ro nu garantează accesul clienţilor la site-ul web www.mirceachira.ro în orice moment, nerăspunzând de probleme cauzate de terţi (probleme tehnice, defecţiuni datorate serverului sau conexiunii la Internet).


Preţurile de pe www.mirceachira.ro includ TVA, dar nu includ cheltuielile de livrare sau alte cheltuieli, dacă nu se specifică altfel în mod special pe website. Costurile privind livrarea sau/şi alte costuri ale serviciilor sunt menţionate în momentul finalizării solicitării comenzii şi vor fi precizate şi în momentul confirmării comenzii de către www.mirceachira.ro.


În situatia în care www.mirceachira.ro se află în imposibilitatea de a livra comanda din vina clientului (fie că acesta nu este găsit la adresa menţionată, nu poate fi contactat sau nu se prezintă să ridice pachetul de la Poşta Română etc.), comanda va fi anulată iar produsele se vor întoarce la mirceachira.ro. Pentru o nouă livrare, clientul va trebui să suporte noi costuri de livrare sau alte costuri tehnice ce se impun.


În cazul în care clientul a făcut plata în avans şi, din vina sa, nu poate primi produsele în maxim 10 zile din momentul expedierii şi nici nu poate fi contactat în interval de 30 de zile, comanda va fi anulată, dar plata nu va putea fi returnată, constituind despăgubiri din partea clientului.


Comenzile inregistrate pe www.mirceachira.ro in zilele de Vineri dupa ora 14 cat si Sambata sau Duminica vor fi expediate in ziua de Luni.


Forta majoră

Atât clientul cât şi mirceachira.ro nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră.


Prezentul contract este supus legii române.


Important:

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice furnizorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale furnizate şi numai pentru scopurile specificate: emiterea facturii fiscale, informarea asupra stării comenzii şi expedierea către client. Refuzul oferirii informaţiilor atrage imposibilitatea onorării comenzii.


Conform Legii nr. 677/2001, clienţii au dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.


Eliminarea din baza de date a datelor personale ale unui client se face în baza solicitării sale scrise expediate electronic. Ştergerea definitivă a datelor cu caracter personal din baza de date i se va confirma clientului.


Reducerile


Politica preţurilor/reducerilor de pe site este stabilită în totalitate de către  mirceachira.ro, iar preţul de cumpărare este cel afişat în momentul lansării comenzii.


Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte şi sunt actualizate zilnic. În principiu, reducerile şi promoţiile nu sunt cumulative. Pentru calculul sumei se păstrează reducerea cu valoarea cea mai mare.


Comenzile introduse în aceeasi zi către aceeaşi destinaţie de către aceeaşi persoană, sau de pe aceeasi adresă de IP, se cumulează automat într-o singură comandă pentru care se emite o singură factura/bon fiscal.

Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului disponibil.